Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Strelci...
 
                                         
 STARŠÍ DORAST  III.LIGA
MAJSTROVSKÉ ZÁPASY  JESEŇ 2016  /24/
Škobla 5x
Mesároš 4x 
Hoffej,Hanakovi 3x
Kolárik,Kučera  2x,
Kováčik S,Pelikán,Benko,Krajčí,Kováčik T
 
PRÍPRAVA JESEŇ 2016
MLADŠÍ  DORAST  II.LIGA    
 
MAJSTROVSKE  ZAPASY  JAR 2016   /14/
     Škobla 3x
     Šajter,Benko,Beláň 2x
     Domček,Civáň,Barát,Hajduk,Kučera
PRÍPRAVA JAR 2016 /12/
    Šajter 3x    
    Pelikán,Škobla,Benko,Kučera 2x
    Mesároš,
MAJSTROVSKÉ  ZÁPASY JESEŇ 2015 /25/
    Škobla 10x
    Mesároš,Civáň,Mego 3x
    Lerint 2x
    Ďatko,Pelikán,Barát,Kučera
PRÍPRAVA  JESEŇ 2015 /19/
     Civáň5x
     Škobla,Mego 3x
     Mesároš,Lerint 2x
     Šajter,Berec.Benc,Pelikán,Barát,Kučera
 
MAJSTROVSKÉ ZÁPASY  JAR 2015    /7/
     Massanyi,Škobla 2x
     Ricci,Pelikán,Berec
        
PRÍPRAVA  JAR 2015 /14/
     Velšmíd 3x
     Tomiš,Škobla,Masanyi,Kolárik 2x
     Bédi,Vrábel,Hanakovič
MAJSTROVSKÉ ZÁPASY  JESEŇ 2014/15  /29/
     Dinga 8x
     Mesároš 5x
     Škobla,Vrábel3x
     Kolárik,Lauko 2x
     Pelikán,Tomiš,Hlavatovič,Bédi,Ricci,Benko
PRÍPRAVA - JESEŇ 2014/15  /45/
    Vrábel  8x
    Velšmíd 7x
    Škobla 6x
    Bédi,Hanakovič,Kolárik  4x
    Benko,Massanyi,Tomiš,Dinga,Duchoň 2x
    Buday,
 
  STARŠÍ  ŽIACI  - II.LIGA
MAJSTROVSKÉ ZÁPASY  
CELKOVE 2013/2014 /49/
     Škobla  14x
     Vrábel 9x
     Mesároš 6x
     Mego,Barát,Gerhát 3x
     Benko,Tomiš 2x
     Pelikán,Kelemen,Benc,vlastný
     kontumácia 3x
 
MAJSTROVSKÉ ZÁPASY 2013/2014 -JAR /21/
     Vrábel 6x
     Škobla,Mesároš 3x
     Barát,Benko,Gerhát 2x
     Mego,Benc,Pelikán
PRÍPRAVA  2013/2014  - JAR 
     Vrábel,Tomiš,Mesároš   2x
     Škobla,Gerhát,Benko
 
MAJSTROVSKÉ ZÁPASY  2013/2014  - JESEŇ /28/
    Škobla 11x
    Mesároš,Vrábel 3x
    Tomiš,Mego 2x
    Gerhát ,vlastný,Kelemen,Barát
    kontumácia   3x
 
PRÍPRAVA  2013/2014   - JESEŇ
   Škobla 2x
   Tomiš,Kelemen,Janošík,Gerhát,Mesároš,Šrank    
TURNAJ  2013
     Tomiš 6x
     Vrábel 4x
     Benko,Mesároš 2x
     Kelemen,Gerhát,Škobla,Šrank
 
 MAJSTROVSKÉ ZÁPASY  2012/2013    II.Liga
                      SPOLU  : /98/    106 gólov
                        Kováč  Peter      28x
                        Škobla  Filip       19x
                        Kováčik Tomáš  15x  
                        Ricci Giovani      10x  
                        Hoffej Viktor        10x  
                        Dinga Samuel       8x  
                        Vrábel  Jakub        4x  
                        Kováčik Samuel    3x
                        Krajčí Roland        2x  
                        Kolárik Patrik         2x
                        Buday Zdenko       2x  
                        Duchoň Tomáš  
                        Zajaček David
                        Velšmíd Kristián  
MAJSTROVSKÉ  ZÁPASY 2012/2013  III.LIGA  
                        SPOLU : /99/  44 gólov
                        Gerhát  5x 
                        Kučera,Jakab 4x 
                        Mesároš,Srňánek,Srnka,Ricci,Kováč 3x
                        Hoffej,Lauko,Olvecký,Baláži 2x 
                        Kelemen,Sedláček,Čulák,Benko,Kvasňovský,Škobla,Vrábel,Valko
 
 
 
 
 
MAJSTROVSKÉ ZÁPASY:  98   / 44 /    Kováč 12x
                                                                Hoffej 6x
                                                                Škobla,Ricci 5x
                                                                Vrábel 4x
                                                                Kováčik T,Dinga 3x
                                                                Kolárik 2x
                                                                Kováčik S,Zajaček,Velšmíd,Buday,
                                                99 /24/     Gerhát 5x
                                                                Kučera 4x
                                                                Mesároš,Srňánek 3x
                                                                Jakab 2x
                                                                Srnka,Lauko,Škobla,Vrábel,
                                                                Olvecký,Valko,Balaži
                                                                             
 STRELCI  2013   Príprava : 99   /2/ - Jakab,Olvecký
                                                    Hala -  /5/  Hoffej  2x
                                                                      Benko,Gerhát,Škobla
                                              98   /28/ - Kováč 7x
                                                               Hoffej6x
                                                               Kováčik T 5x
                                                               Dinga4x,
                                                               Ricci 2x
                                                               Škobla,Velšmíd,Krajči,Hlavatovič
 
                                          Hala -/20/  Duchoň 4x,Buday 2x,Ricci 2x,Kučera,
                                                            Kováč 4x,Kováčik S,Kováčik T 2x,Zajaček,
                                                            Dinga 2x ,Velšmíd

  STRELCI   2012    -     jeseň  spolu    : 71

     Majstrovské zápasy : 62 

                                   Kováč 16x

                                   Škobla 14x

                                   Kováčik Tomáš  12x

                                   Dinga,Ricci 5x 

                                   Hoffej 4x

                                   Kováčik Samo,Krajčí 2x

                                   Buday, Duchoň

                                  

Príprava : 9

              Škobla  4x               

              Krajčí,Kučera,Kováčik T,Dinga,Kolárik          

                                                                       STARŠÍ  ŽIACI  - III.LIGA

 STRELCI  2012   -  jeseň :

Majstrovské zápasy : 24

                                   Ricci, Kováč 3x

                                  Jakab, Srnka,Hoffej 2x

                                  Kučera,Benko,Kvasňovský,Čulák,Baláži 

                                                 Kelemen,Sedláček,Lauko, Olvecký                           

Príprava  :  Hazucha 3x

                  Šrank,Srnanek,Mesároš,Zajaček,Baláži,Osuský,Sedláček

 Turnaj :     Jakab,Mesároš,Baláži,Srňánek,Sedláček

 

 
                                    

 STRELCI         2011/ 2012 - mladší žiaci  ii.liga

                     Celkove                          MZ           PZ    Turnaje

1,Kučera               25                            19            6        -

2,Škobla               16                             13           2          1

3Jakab                  14                              9           2           3  

4,Kelemen              9                               -           3           6

5,Gerhát                 7                               3           2          2

6,Srnka                  8                               5           1           -

7,Sedláček             3                               3            -           -

8,Osuský               7                                6            1          -

9,Beáň                   2                               1            1           -

10.Garláty              3                               1              -          2

11,Rác                    1                              1              -           -

12,Mesároš             1                               -              -           1

13.Boszorád            2                               1             1           -

14.Šrank                 3                               2              1            -

15.Hanakovič           1                               -              1            -

16 Benko                 3                               -              3            -

17.Valko                  2                              2              -             -

                              111                          66             26           19

 

  JESEŇ  2010  -  JAR 2011  - MLADŠÍ žiaci

                                         Celkove           Mastr.zápasy    Prípravné zápasy     Turnaje

1. ŠKOBLA                  48                   13 +10         10 +               - + 9

2. KUČERA                  43                    2 +14           3 +             11 + 8 

3.GERHÁT                   25                    6 +  4            4 + 6              1 + 4

4.JAKAB                      20                    4 +             1 + 6              1 +

5. ŠRANK                    17                    6 + 1              2 + 3              1 + 4

6.MÉSÁROŠ                14                    1 + 3              -  + 4              2 + 4

10.BÁRTA                     5                    1 + 1              1 +               2 + -

8.KELEMEN                11                   - + 2                2 + -               2 + 5

12.HAJDÚŠEK              3                   2 +               1 + -              -  +                                 

12. GARLÁTY                3                   1 + -                 -  + -              2 + 1

  9.BENKO                                      -  + -                3 +              - + 3

10.BOSZORÁD              5                   -  + -                -  + -             3 +  2

12.KOVÁČIK Tomáš      3                   -  + -                -  + -             -  + 3

13.ŠEDIVÝ                      2                   -  +                2 +             - +  -

  7.VRÁBEL                   13                  -  +                2 +            -  + -

12.BELÁŇ                       3                   -  +  -                -  +             2  + 1

12.TARAJ                        3                  1 + -                 -  + 2             -  +                             

11. HANAKOVIČ              4                 -  + -                1  + 3             -  +  -

13. BOHÁČ                       2                 -  + -                1 +             -  +  -

13.OSUSKÝ                      2                 -  +  1               1 + -              - +  

 13.HANUS                        2                 -  +  2              -  +  -             - +  -

 14.BAŤALÍKOVÁ              1                 -  +               -  +  1            -  +  -

 14.JANÍČEK                     1                  -  + -                -  +  1            -  +  -

 13.VALKO                         2                   - +  -               -  +  -             -  +  1         1

 14.ZAJAČEK                     1                  - +  -               -  +  -              - +   1

 14.ŠIMÁK                          1                   - +  -              -   +  -             -  +  -           1

 

                                               98 + 145             37  +   48            34   + 46           27 + 49             2
 
                                                   243                       85                       80                     76                2

 

 

 

                                STRELCI - PRÍPRAVKA

 TABUĽKA STRELCOV  :99

Majstrovské zápasy      2007/08    2008/09    2009/10   Celkove

 ŠRANK P,R                             -                -               7/1                7

  KUČERA                               16             10              6/1              32

  ŠKOBLA                                14              6               6/1             26

  GERHÁT                                  -                -               5                  5

  HAJDÚŠEK                             3               1               2                  6

  JAKAB                                     -                -               2                  2

  VALKO                                     -                1              1                  2

  BOSZORÁD                              -                6               -                   6

  HÚSKA                                     -                2               -                   2

  GARLÁTY                                4                1               -                   5

  CHRENÁK                               4                 -               -                   4

  ŠPÁNIK                                   1                 -                -                  1

  SITÁR                                      1                 -                -                  1                                                                                

                                                43               27            29/3              99

                         

 

 

    

 

 

 

 

NAJLEPŠÍ  STRELCI :

MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOCH                                                            

CELKOVE :

                   PRÍPRAVKA + MlADŠÍ ŽIACI +   MLAdšÍ Žiaci          spolu

                                               STARŠÍ ŽIACI    +   STARŠÍ Žiaci

                                              III.liga-JUH,St         II.LIGA,    III.Liga 

  1. ŠKOBLA            26                 23                    13 + 33        -   1          96   

  2. KUČERA            32                16                     19      -         -   5          72

  3.  JAKAB                2                  9                       9      -         -   4          24

  4.  GERHÁT             5                 10                     3       3        -   5          26

  5.  VRÁBEL              -                    5                     -       13       -  1          19

  6.   ŠRANK P,R        7                   7                       2      -         -    -        16

  7.   MESÁROŠ          -                    4                       -     6       -    3         13

  8.   HAJDÚŠEK         6                  2                        -      -         -    -           8

  9.   BOSZORÁD        6                  -                        1      -         -    -           7

10.   GARLÁTY           5                  1                        1      -         -    -           7

11.   osuskY             -                   1                        6      -         -    -           7

12.   Srnka                -                    -                       5       -        -    2           7

13.   CHRENÁK          4                  -                         -        -         -    -          4

14.    KELEMEN          -                  2                         -       1        -    1          4

 15.   BÁRTA                -                  2                          -       -         -    -          2

 

10.   VALKO                2                  -                          2       -        -    1         5

16.    HÚSKA               2                 -                          -        -        -     -          2

17     HANUS               -                 2                          -       -         -     -          2

20.    SITAR                  1                -                          -        -         -    -          1

19.    ŠPÁNIK               1                -                          -        -          -     -        1

18.    TARAJ                 -                1                          -        -         -      -      1

21.    Sedláček        -                -                           3        -         -      1     4

22.    BELÁŇ                 -                 -                         1        -         -      -      1      

23.    RÁC                    -                 -                          1        -         -       -     1

24.   SRŇÁNEK           -                 -                           -        -         -       3    3

25    vlastné            -                 -                           -        1          -       -   1 

26    TOMIŠ                 -                 -                            -        2        -       -   2

27.   MEGO                 -                 -                            -         3       -       -   3

28.   BARÁT                -                 -                            -        3        -        .   3

29.   HOFFEJ              -                  -                           -         -       -     2      2

30.   RICCI                  -                  -                           -         -        -     3      3

31.   BENKO               -                  -                           -          2       -     1     3

32.   ČULÁk               -                   -                           -          1       -     1     2

33.  KVASŇOVSKÝ   -                    -                           -          -       -     1     1

34.  KOVÁČ               -                     -                          -          -        -     3    3

35.  Olvecký           -                     -                          -          -        -     2    2

36.  BALÁŽI                -                     -                          -          -        -     2    2

37. PELIKÁn              -                      -                         -          1        -      -    1

38.  BENC                   -                     -                          -          1        -      -    1

                                    

 

 
 
   PRÍPRAVKA  +  Žiaci ČFK,,1999 ,,
       Tabuľka strelcov celkove   k 30,6 .2014
                                                              Majstrovské zápasy         Prípravné zápasy     Turnaje            Pok.kopy     CELKOVE
 
 
 1.Škobla Filip                                96                         66                  45                 5               212
 2.Kučera David                             72                          52                  54                 8              186
 3.Gerhát Klaudio                           25                          28                  30                 5                78
 4.Hajdúšek Martin                           8                          21                  16                 7                52  
 5.Šrank P,R                                   18                          15                  16                3                 52
 6.Jakab František                         24                          14                  11                 2                51
 7. Boszorád Róbert                         7                            9                   20                 6               42
 8.Mesároš Miroslav                       18                           9                     9                 2               38
 9  Kováčik Tomáš                           -                            15                   15                 -               30
10.Garláty Andrej                              7                            9                   10                 4               30
11.Kelemen Lukáš                            3                            9                   15                 3               30
12.Vrábel Jakub                               18                          8                     4                 -                 30
13.Valko Peter                                    4                           5                     3                 6               18
13.Boháč Dominik                              1                         11                     1                4                17
14.Beláň Oliver                                    1                           4                     4                6                15
15.Benko Peter                                    3                           7                     6                1               17
16.Osuský Daniel                                7                            4                     1                2               14
17.Prešinský Sebastián                      -                            9                      -                 3              12
18.Taraj Nikolas                                   6                           6                     -                   -              12  
19.Kováčik Samuel                               -                           4                     7                  -              11 
20.Tomiš Patrik                                    2                            3                     6                 -               11
21.Srnka Ivan                                        8                            3                      -                 -               11
22.Chrenák Martin                                                           3                     2                 -                 9 
23.Hanakovič Ivan                                -                              4                     -                  5               9
24.Húska Matúš                                    2                             3                      3                 -               8
25.Hlavatovič Marek                             -                               -                      7                 -               7   
26.Srňánek Adam                                 3                             1                      2                1               7
27,Slovák Michal                                    -                             1                      2                3               6
28.Sedláček Karel                                 4                             1                      1                -                6
29.Lenghart Matej                                   -                             4                      -                1                5  
30.Hanus Jakub                                      5                             -                      -                  -               5
31.Bárta Adrián                                        2                              -                     2                 -              4
32.Sitár Peter                                          1                             1                     1                1                4
33.Hazucha Andrej                                   -                             3                      -                -                3
32.Hanakovič Matúš                                -                             -                       -               1                 1
33.Špánik Marek                                     1                            -                        -                -                1
34.Domasta Frederik                               -                            -                       1                -                 1
35.Zeleňák  Rastislav                                -                           1                       -                -                 1
36.Kusý Norbert                                         -                           1                        -                -                1
37 Šimák Juro                                            -                           -                         -                1               1
38.Zajaček David                                       -                                                 1                -                 2
39.Janíček Martin                                       -                          1                        -                 -                1
40.Baťalíková Sára                                     -                           1                       -                  -                1
41,Formela Adam                                       -                           1                       -                  -                1
43,Balaži                                                     2                         1                        -                  1                4
45.Janošík                                                   -                          1                        -                  -                 1
46.vlastné                                                    1                          -                         -                  -                1
47.Barát                                                       3                          -                        -                    -               3
48.Mego                                                       2                          -                         -                   -               2
49.Benc                                                         1                        -                         -                     -              1
50.Pelikán                                                     1                       -                          -                    -               1
 
 
                                             


 14.    BÁRTA                 -       2       2 14.    BÁRTA                 -       2       2 

 

TOPlist